Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania lub dost瘼u do plik闚 cookies w Twojej przegl康arce. Wi璚ej informacji
,

Reklama

Reklama

Reklama

WYDARZENIA


MZKS Chrobry

MAPA GΜGOWA

Krew to 篡cie

Reklama


MEN opublikowa這 wytyczne dotycz帷e przeprowadzania egzamin闚 Drukuj Email
毒鏚這: Nades豉ne
15.05.2020.   
15.05.2020.

MEN opublikowa這 w pi徠ek wytyczne dotycz帷e organizowania i przeprowadzania egzaminów zewn皻rznych, m.in. matur i egzaminu ósmoklasisty. W dokumencie okre郵ono np., kto mo瞠 by obecny na terenie szko造 podczas egzaminu oraz zasady korzystania z przyborów przez zdaj帷ych.

Dokument zosta opracowany przez Centraln Komisj Egzaminacyjn, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Gówny Inspektorat Sanitarny i jest podzielony na sze嗆 sekcji.

Wiele wytycznych musi by wdro穎nych obligatoryjnie, a cz窷 ma form mo磧iwych rozwi您a, z których dyrektor szko造, o鈔odka lub placówki wybiera te, które mo積a wprowadzi w danej jednostce.


W鈔ód wytycznych, które s obowi您kowe, podkre郵one zosta造 w szczególno軼i kwestie dotycz帷e zachowania spo貫cznego dystansu oraz dezynfekcji, w tym m.in. obowi您ek zakrywania ust i nosa przez zdaj帷ych, do momentu zaj璚ia miejsca w sali egzaminacyjnej.

Czekaj帷 na wej軼ie do szko造 albo sali egzaminacyjnej, zdaj帷y s zobowi您ani zachowa odpowiedni odst瘼 (co najmniej 1,5 m). Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej cz這nek zespo逝 nadzoruj帷ego mo瞠 poprosi zdaj帷ego o chwilowe ods這ni璚ie twarzy w celu zweryfikowania jego to窺amo軼i (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odst瘼u).

W dokumencie wskazano tak瞠 na konieczno嗆 ustawienia 豉wek w sali egzaminacyjnej w taki sposób, aby pomi璠zy zdaj帷ymi zachowany by co najmniej 1,5-metrowy odst瘼 w ka盥ym kierunku. Obowi您kowa jest tak瞠 dezynfekcja 豉wek i krzese w sali egzaminacyjnej przed i po ka盥ym egzaminie oraz materiaów, sprz皻ów i narz璠zi, z których korzysta wi璚ej ni jedna osoba.

Miejsca dla cz這nków zespo逝 nadzoruj帷ego równie powinny zosta przygotowane z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odst瘼u od zdaj帷ych oraz od pozosta造ch cz這nków zespo逝.

Egzamin mo瞠 by przeprowadzany w salach lekcyjnych, salach gimnastycznych, na korytarzach szkolnych oraz w innych przewidzianych w przepisach miejscach, pod warunkiem zachowania odpowiednich odst瘼ów pomi璠zy zdaj帷ymi oraz pomi璠zy zdaj帷ymi i cz這nkami zespo逝 nadzoruj帷ego. Nie wprowadzono ogranicze dotycz帷ych liczby osób w sali (przy zachowaniu odpowiednich odst瘼ów), jednak zaleca si – je瞠li tylko pozwalaj na to warunki lokalowe oraz zasoby ludzkie – przeprowadzanie egzaminu w salach z mo磧iwie jak najmniejsz liczb osób w ka盥ej sali.

Zgodnie z wytycznymi, ka盥y zdaj帷y musi korzysta z w豉snych przyborów pi鄉ienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora, itd.

Przewodnicz帷y zespo逝 egzaminacyjnego, cz這nkowie zespo逝 nadzoruj帷ego, obserwatorzy i inne osoby uczestnicz帷e w przeprowadzaniu egzaminu, np. specjali軼i z zakresu niepe軟osprawno軼i, nauczyciele wspomagaj帷y, podczas poruszania si po sali egzaminacyjnej powinni mie zakryte usta i nos. Mog ods這ni twarz, kiedy obserwuj przebieg egzaminu, siedz帷 albo stoj帷, przy zachowaniu niezb璠nego odst瘼u.

Zdaj帷y mo瞠 opu軼i na sta貫 sal egzaminacyjn (je瞠li zako鎍zy prac z arkuszem) najpó幡iej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zako鎍zenia pracy z arkuszem. W ci庵u ostatnich 15 minut przed zako鎍zeniem egzaminu (nawet je瞠li zdaj帷y sko鎍zy prac z arkuszem egzaminacyjnym) zdaj帷y nie opuszczaj sali egzaminacyjnej.

W dokumencie wskazano tak瞠 na konieczno嗆 wdro瞠nie wszelkich mo磧iwych rozwi您a, które pozwol unikn望 tworzenia si grup zdaj帷ych przed szko陰 oraz przed sal egzaminacyjn przed rozpocz璚iem egzaminu oraz po jego zako鎍zeniu.

Przy wej軼iu do szko造 powinien by umieszczony p造n do dezynfekcji r彗 (鈔odek na bazie alkoholu, minimum 60 proc.) oraz informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodz帷e na teren szko造.

Zdaj帷y nie powinni wnosi na teren szko造 zb璠nych rzeczy, w tym ksi捫ek, telefonów komórkowych, maskotek. Szko豉 nie zapewnia wody pitnej, ani posi趾ów. Na egzamin nale篡 przynie嗆 w豉sn butelk z wod. Osoby przyst瘼uj帷e do wi璚ej ni jednego egzaminu w ci庵u dnia b璠 mog造 zje嗆 przyniesione przez siebie produkty w przerwie mi璠zy egzaminami.

Osoby, które przyst瘼uj do dwóch egzaminów jednego dnia, mog w czasie przerwy opu軼i budynek szko造 albo oczekiwa na terenie szko造 na rozpocz璚ie kolejnego egzaminu danego dnia, je瞠li zapewniona jest odpowiednia przestrze.

W wytycznych znalaz造 si równie m.in. szczegó這we instrukcje dotycz帷e przeprowadzania egzaminu z udzia貫m nauczyciela wspomagaj帷ego; egzaminu w miejscu innym ni szko豉, egzaminu potwierdzaj帷ego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego w kwalifikacjach, w których rozwi您anie zadania lub zada egzaminacyjnych wymaga bezpo鈔edniego kontaktu zdaj帷ego z inn osob.

Resort edukacji zaznacza, 瞠 wprowadzenie rozwi您a opisanych w wytycznych b璠zie poci庵a這 za sob konieczno嗆 wprowadzenia zmian administracyjnych, technicznych np. w systemach informatycznych s逝膨cych do zorganizowania egzaminów oraz przyj璚ia w 2020 r. szczególnych rozwi您a zwi您anych z przeprowadzaniem egzaminów.

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzony zostanie w dniach 16-18 czerwca, a matury rozpoczn si 8 czerwca. Sesja maturalna potrwa do 29 czerwca. B璠 przeprowadzone tylko egzaminy pisemne. W tym roku na maturze nie b璠zie egzaminów ustnych. Egzamin potwierdzaj帷y kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca.

Ósmoklasi軼i, którzy nie b璠 mogli przyst徙i do egzaminu w czerwcu, b璠 go pisa w drugim terminie w dniach 7-9 lipca. Dla maturzystów, którzy nie b璠 mogli przyst徙i do egzaminów w czerwcu, dodatkow sesj zaplanowano od 8 do 14 lipca.(PAP)

 
« poprzedni artyku   nast瘼ny artyku »

Reklama

Cena 4600 z za m2 brutto

Ostatnie, nowe, bezczynszowe mieszkania u zbiegu ulic Kossaka i Budowlanych, budowane w energooszcz璠nej technologii, winda, miejskie ogrzewanie, miejsca postojowe w gara簑

Reklama

Reklama

G這gowskie linkiwi璚ej link闚 >>

Ostatnio w galerii...

Skanery

Skaner Kaspersky Lab
Skaner MKS
Skaner Panda Software
Skaner Symatec
Informujemy, 瞠 Portal GPI korzysta z tzw. plik闚 cookies (ciasteczka) aby umo磧iwi prawid這we dzia豉nie stron G這gowskiego Portalu Informacyjnego.
Wi璚ej informacji o plikach cookies dost瘼ne jest TUTAJ. Klikaj帷 przycisk "AKCEPTUJ" zgadzasz si na u篡wanie plik闚 cookies.