Miniolimpiada
Źródło: Redakcja GPI
25.05.2007.   
25.05.2007.
W Ratuszu odbyło się spotkanie organizacyjne z uczniami, którzy zakwalifikowali się do tegorocznej edycji Mini Olympic Games, które odbędą się w dniach 24.06-01.07., w partnerskim mieście Laholm (Szwecja). Podczas spotkania prezydent miasta Jan Zubowski wręczył uczestnikom dyplomy gratulacyjne. Będzie to już 6 edycja zawodów. Celem Mini Olympic Games jest integracja młodzieży z różnych krajów, jednocześnie zdobywanie wiedzy o odmiennych kulturach, zwyczajach, historii i stylu życia.
MOG pozwala młodym ludziom z naszych miast partnerskich spotkać się raz do roku i wymienić doświadczenia. Jako metodę budowania relacji wzajemnego uczenia się, wykorzystywane są różnego rodzaju zajęcia grupowe o charakterze sportowym, artystycznym, edukacyjnym oraz działania twórcze. Prowadzone będą również warsztaty z zakresu zdrowia, fitness oraz zawody sportowe.
W tegorocznym MOG  udział weźmie młodzież z Wlk. Brytanii (Amber Valey), Niemiec (Langenhagen) oraz Szwecji (Laholm).
Z Głogowa wyjedzie 8 uczestników oraz dwóch opiekunów. Młodzi uczestnicy będą podzieleni w zintegrowane drużyny, które będą się posługiwać językiem angielskim jako oficjalnym językiem w komunikacji z pozostałymi uczestnikami.
Uczestnicy tegorocznej edycji zobowiązali się codziennego przesyłania informacji drogą mailową do Ratusza, o szczegółach ich pobytu w Laholm. Będziemy je Państwu przekazywać.