Konferencja na podsumowanie projetku
Źródło: Redakcja GPI
22.09.2010.   
22.09.2010.
„Krok do sukcesu – zwiększenie potencjału dydaktycznego uczelni”  taką nazwę nosił projekt realizowany w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie. Konferencja podsumowująca ten projekt odbędzie się 23 września w PWSZ o godz 10.00. Prelekcje wygłoszą m.in. dr Jarosław Hermaszewski - menedżer projektu, dr Dorota Szaban, specjalista ds. monitoringu i ewaluacji w projekcie oraz Zbigniew Rybka - koordynator ds. oferty dydaktycznej. Konferencje zakończy uroczyste wręczenie świadectw ukończenia studiów podyplomowych, realizowanych w ramach tego projektu.

Program konferencji kliknij>> Czytaj Całość

Program konferencji podsumowującej projekt
„Krok do Sukcesu – zwiększenie potencjału dydaktycznego uczelni”


10.00       Powitanie gości – prof. dr hab. Stanisław Czaja, Rektor PWSZ w Głogowie

10.15      Przedsiębiorczość studentów – wyzwania dla dydaktyki – prof. dr hab. Krzysztof Safin
                 (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

10.30       Wybrane uwarunkowania rozwoju uczelni zawodowych – prof. dr hab. Inż. Andrzej Matuszak
                 (Politechnika Wrocławska, PWSZ w Głogowie)

10.45       Kapitał społeczny – dr Mariusz Kwiatkowski (Uniwersytet Zielonogórski)

11.00       Ekonomia społeczna szansą  dla NGOs – Anna Lechowska
                 (Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie)

11.15       Przerwa kawowa

11.30       „Krok do Sukcesu - zwiększenie potencjału dydaktycznego uczelni” – film dokumentalny

11.45       Przesłanki realizacji projektu „Krok do Sukcesu - zwiększenie potencjału dydaktycznego uczelni”
                  – dr Jarosław Hermaszewski (PWSZ w Głogowie)

12.00       Wystąpienia przedstawicieli PWSZ w Legnicy i KGHM LETIA (partnerów Projektu)

12.15       Raport ewaluacyjny – dr Dorota Szaban (Uniwersytet Zielonogórski)

12.30       Podsumowanie i trwałość projektu „Krok do Sukcesu - zwiększenie potencjału dydaktycznego          
                 uczelni”– Zbigniew Rybka (PWSZ w Głogowie)

12.45       Dyskusja

13.00       Lunch

18.00       Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia studiów podyplomowych, realizowanych
                 w ramach projektu „Krok do Sukcesu – zwiększenie potencjału dydaktycznego uczelni”.