Boisko w Czernej
Źródło: Redakcja GPI
02.05.2011.   
02.05.2011.
78 tys. zł kosztować będzie remont boiska w miejscowości Czerna, Gmina Żukowice. Wójt gminy Krzysztof Wołoszyn podpisał już umowę z wykonawcą zadania na realizację tej inwestycji. Na remont gmina pozyskała środki finansowe z budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. - W ramach zadania zaplanowano wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie boiska sportowego tj. wymianie nawierzchni trawiastej przy bramkach 150 m2, wymianie siedzisk dla publiczności i zawodników, wymianie bramek oraz wymianie pokrycia dachowego, stolarki drzwiowej, instalacji elektrycznej wraz z remontem pomieszczeń sanitarnych w budynku szatni sportowej - wyjaśnia Krzysztof Wołoszyn. Realizacja tego zadania zakończy się w sierpniu 2011r.