Dowody nawet w niedzielę
Źródło: Redakcja GPI
24.09.2007.   
24.09.2007.
Urząd Miejski w Głogowie informuje, że 30 września 2007 r. (niedziela) w godzinach od 10.00 do 16.00 będzie otwarte Biuro ds. dowodów osobistych - pokój Nr 3 (parter). W tym dniu każdy, kto jeszcze nie wymienił dowodu osobistego, będzie mógł złożyć wniosek o nowy dowód osobisty. Informuje się, że będzie również możliwe zrobienie na miejscu zdjęć przez fotografa oraz pobranie należnej opłaty za dowód. Dodatkowe informacje: tel. 076/ 7265506; 7265507; 7265508; 

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o nowy dowód osobisty :
• wypełniony wniosek
• 2 aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
• dowód wpłaty 30 zł,
• odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński (jeżeli był on sporządzony poza Głogowem),
• odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku (jeżeli był on sporządzony poza Głogowem),
• stary dowód osobisty (do wglądu).