Nowy kierunek w uczelni
Źródło: Redakcja GPI
23.03.2015.   
23.03.2015.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie poszerza swoją ofertę edukacyjną. Uruchamia kolejny kierunek studiów - NOWE MEDIA. Wniosek o zgodę na jego utworzenie został pozytywnie zaopiniowany przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego głogowskiej uczelni nadano uprawnienia do prowadzenia na tym kierunku kształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym. Nabór rozpocznie się w lipcu, a na nowym kierunku studenci będą się mogli kształcić już od października. Studia trwać będą trzy lata i zakończą się uzyskaniem tytułu licencjata.