Wybrali przedsiębiorczych
¬ródło: Redakcja GPI
26.03.2015.   
26.03.2015.
Mogli sprawdzić swoj± wiedzę i przekonać się czy drzemie w nich smykałka do interesów. Tak± okazję mieli gimnazjali¶ci i uczniowie szkół ¶rednich uczestnicz±cy w konkursie organizowanym przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Głogowie. Celem przedsięwzięcia jest rozwijanie w¶ród młodych ludzi motywacji do doskonalenia biznesowych umiejętno¶ci oraz wyróżnienie najbardziej przedsiębiorczych uczniów. W tym roku udział w przedsięwzięciu wzięło 27 gimnazjalistów oraz 40 uczniów ze szkół ¶rednich. W¶ród tych pierwszych najlepszy był Filip Stachowiak z Gimnazjum nr 2 w Głogowie, w¶ród drugich zwyciężył Grzegorz Adamski z I LO. W kategorii zespołowej laur zwycięstwa przypadł drużynie Gimnazjum nr 3 w Głogowie oraz I LO.