Nowym chodnikiem do placu zabaw
Źródło: Redakcja GPI
25.10.2015.   
25.10.2015.
W Szczepowie mieszkańcy mogą już suchą nogą przejść do placu zabaw. Na odcinku 27 metrów wykonany został nowy chodnik.- Wcześniej dotarcie do placu zabaw wymagało przejścia przez pas zieleni. Niestety teren ten często po większych opadach deszczu zamieniał się w grząski teren utrudniający dotarcie do wymienionego miejsca z powodu napływających wód opadowych z wyżej położonej drogi. W tym też celu wraz z chodnikiem wykonano odwodnienie terenu poprzez wbudowanie wzdłuż chodnika na odcinku kilkunastu metrów korytka ściekowego kierującego spływające wody do przepustu wbudowanego poprzecznie pod chodnikiem i odprowadzającego je do pobliskiego rowu. - mówi wójt gminy Krzysztof Wołoszyn. System ten pozwala na optymalne zagospodarowanie wód napływowych oraz kompleksową ochronę nowo wybudowanej infrastruktury technicznej, która przez lata będzie służyć mieszkańcom danej miejscowości. Wartość inwestycji to blisko 10 tysięcy złotych.