Sala wiejska w Grochowicach doczekała się remontu
Źródło: Redakcja GPI
22.07.2016.   
22.07.2016.
Umowa podpisana. Salę wiejską w Grochowicach czeka remont. Pieniądze na ten cel Gmina pozyskała z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkurs „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”.

Zakres zadania obejmuje m.in. wyburzenie i postawienie w nowym miejscu ścian działowych, wykonanie nowych podłóg i posadzek oraz podwieszanych sufitów, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę istniejącej instalacji elektroenergetycznej, wodociągowo-kanalizacyjnej (sanitarnej) i centralnego ogrzewania.

Planowana wartość zadania 52 428,70 zł i w 50% zostanie sfinansowana pozyskanymi środkami. Zadanie planowane do realizacji w tym roku.