Można się rejestrować
Źródło: Radio Plus Głogów
14.11.2017.   
14.11.2017.

Trwają badania zawartości arsenu w organizmach głogowian. Realizowany przez miasto program ruszył pod koniec września i do tej pory z możliwości wykonania takiej analizy skorzystało już prawie tysiąc dwieście osób. Zainteresowani bezpłatnym oznaczeniem poziomu tego niebezpiecznego pierwiastka wciąż mogą się zgłaszać. Mówi prezydent Rafael Rokaszewicz :Badania zakończą się na początku grudnia. Ich wyniki mają być znane do końca roku.Rejestracja telefoniczna dla osób zainteresowanych wykonaniem badania prowadzona jest pod numerem 767276707, od poniedziałku do piątku w godzinach od jedenastej do czternastej trzydzieści. 

Przypominamy:

Rejestracja telefoniczna osób dorosłych zainteresowanych oznaczeniem poziomu arsenu całkowitego w moczu w  Przychodni Miedziowego Centrum Zdrowia S.A. ul. Sportowa 1B  w  Głogowie. Tel. 76 7276707 od  poniedziałku  do  piątku  w  godz. 11.00 do 14.30. 

Podczas rejestracji ustalone zostanie miejsce oddania wypełnionej ankiety i pobrania pojemnika na mocz oraz jego zdania. 

Wynik badania po 1 miesiącu zostanie przesłany pocztą na wskazany adres zamieszkania.

Przed badaniem każda osoba zobowiązana jest wypełnić formularz zgody oraz ankietę o stylu życia  i odżywiania. Wypełniona ankieta potwierdzona przez MCZ jest skierowaniem do Laboratorium do pobrania moczu do badania.  

Wykonawcą badań jest:   INSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. PROF.J.NOFERA

ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź