Rusza wieloetapowy projekt PCPR
Źródło: Redakcja GPI
26.01.2018.   
26.01.2018.

„Dla dobra dziecka i rodziny”
to dedykowana akcja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, który finansowany będzie ze środków UE. Jego celem ma być wsparcie dzieci i młodzieży z instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej, nie wyłączając opiekunów, poprzez usługi aktywnej integracji. Wsparciem ma być objęte 250 osób, a łączna wartość projektu to 820 tysięcy złotych. Inauguracyjne spotkanie zaplanowane zostało na 31 stycznia na godzinę 14:30.

Każde z działań ma się odbywać tak na drodze społecznej, jak i zawodowej. Organizowane będą indywidualne konsultacje z psychologiem, radcą prawnym, logopedą, lekarzem psychiatrą, doradcą zawodowym, hipoterapeutą, dogoterapeutą, rehabilitantem i fizjoterapeutą. Drugim krokiem ma być „Szkoła dla rodziców”. W jej ramach przekazywana będzie wiedza z zakresu umiejętności wychowawczych, edukacji z zakresu rozwoju potrzeb dziecka, wyznaczania norm i pogłębianie samoświadomości skuteczności metod wychowawczych.


Trzecia forma współpracy z zainteresowanymi to „Akademia letnia” czyli treningi i zajęcia w formie wyjazdowej. Tu oprócz spotkań z psychologiem, poszerzania kompetencji i umiejętności społecznych pojawiają się takie ciekawe elementy jak trening z samoobrony i survivalu czy udzielanie pierwszej pomocy.

Najstarszą młodzież od piętnastego do osiemnastego roku życia zajęcia pod hasłem „Droga do samodzielności”, ukierunkują do dorosłego życia. Specjaliści poprowadzą ich między innymi przez profilaktykę uzależnień, rynek pracy, zastępowanie agresji, rozszerzanie umiejętności prospołecznych, aż po rozbudowanie wiedzy z zakresu ekonomii społecznej, przedsiębiorczości i gospodarowania budżetem domowym.

Dodatkowe informacje są dostępne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Słowiańskiej 13 i pod numerem telefonu 76 834 10 03.