Niepokojące przekroczenia arsenu do ponownych badań
Źródło: Redakcja GPI
06.02.2018.   
06.02.2018.
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi będzie kontynuował na zlecenie władz miasta badania mieszkańców na zawartość arsenu w ich organizmach. Wyniki ubiegłorocznych badań na grupie blisko 2 tys osób wykazały, że u blisko 30% z nich jest on przekroczony. Kolejne badania mają wykazać czy jest to arsen organiczny (nieszkodliwy) czy nieorganiczny (trujący). Drugi etap badań osób z przekroczoną normą sfinansuje KGHM.

- Specjacji poddane zostaną próbki wszystkich 400 osób, u których stwierdzono przekroczenia norm. Zostaną one poddane specjacji czyli rozbiciu na arsen organiczny i nieorganiczny. Dodatkowo przebadamy 200 mieszkańców Łodzi, żeby mieć materiał porównawczy. Na ile Głogów od dużego miasta przemysłowego może się różnić -
mówił Piotr Milczanowski. Prezes Zarządu MCZ S.A.

Podpisane porozumienie przewiduje także opracowanie poradnika dla mieszkańców Głogowa. Podane zostaną w nim informacje, co robić, aby zmniejszyć poziomy arsenu w organizmach. Dotyczy to m.in. nawyków żywieniowych, stylu życia itp.