Chcą zmian na stacjach PKP
Źródło: Redakcja GPI
12.02.2018.   
12.02.2018.
Rada Miasta Głogowa na najbliższej sesji zagłosuje nad zmianą nazw stacji i przystanków PKP położonych na terenie Głogowa.  Chodzi o stację "Krzepów" i "Wróblin Głogowski", które  po zmianie mają brzmieć: "Głogów – Wróblin Głogowski" i "Głogów – Krzepów".

W uzasadnieniu uchwały czytamy: Na przestrzeni ostatnich lat Głogów poprzez swój rozwój, powiększał swoje terytorium włączając w obręb miasta kolejne grunty. Obecnie ww. stacje i przystanki osobowe znajdują się w granicach administracyjnych miasta. Ich nazewnictwo odbiega od nazwy miasta, zasadnym jest zatem ujednolicenie nazw przedmiotowych stacji zgodnie z założeniem, że nazwa stacji ma być tożsama z nazwą miejscowości, w której się znajduje.

Podjęcie uchwały przez Radę Miasta jest wymagane przez Zakład Linii Kolejowych, która jest podstawą do złożenia wniosku w tej sprawie.