Kolejna edycja Szkolnego Klubu Sportowego
Źródło: Redakcja GPI
13.02.2018.   
13.02.2018.
Już od kilku lat na terenie Gminy Kotla prowadzone są zajęcia we współpracy z Dolnośląską Federacją Sportu. Właśnie rozpoczęły się zajęcia sportowe i rekreacyjne w ramach Programu „Szkolny Klub Sportowy”. W Szkole Podstawowej utworzono 2 grupy, jedna dla dziewcząt – taneczna i ogólnorozwojowa, druga dla chłopców – sportowa.

- Uczniowie mają godzinne zajęcia 2 razy w tygodniu. W sumie zaplanowano 140 godzin zajęć w obu grupach do końca listopada 2018 r. - informuje wójt Łukasz Horbatowski.


Zajęcia prowadzone są w porozumieniu Gminy Kotla i Dolnośląskiej Federacji Sportu we Wrocławiu przez nauczycieli wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej i opłacane są przez Dolnośląską Federację Sportu we Wrocławiu z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Sale sportowe udostępniane są nieodpłatnie przez Gminę Kotla.