Poprowadzą krok po kroku do własnej działalności
Źródło: Ogłoszenie PUP
02.03.2018.   
02.03.2018.


Jeśli myślisz o własnej firmie musisz tam być. 15 marca Powiatowy Urząd Pracy organizuje konferencję dla przyszłych przedsiębiorców. Specjaliści oraz praktycy podpowiedzą jak poradzić sobie z formalnościami i jak skutecznie uzyskać pieniądze na start. Zainteresowane osoby proszone są o potwierdzenie swojej obecności pod nr tel. 76 72 75 503. Konferencja odbędzie się 15 marca o godz 11. w Hotelu Qubus w Głogowie i potrwa około 1,5h.

Przyszłych przedsiębiorców zachęcamy również do udziału w zaplanowanych w marcu warsztatach. Pierwsze z nich zaplanowano na 19 marca. Zajęcia są doskonałą okazją do przygotowania dobrego biznes planu, analizy finansowej oraz strategii przyszłej działalności po okiem konsultantów.

Wszystkie informacje zdobyte podczas konferencji i warsztatów mogą okazać się bezcenne do złożenia wniosku na rozpoczęcie działalności gospodarczej o dotację w kwocie nawet do 17tys. Aktualnie w dyspozycji PUP na ten cel znajdują się środki w wysokości 1.173.000 zł, które pozwolą przyznać pomoc 69 osobom. Nabór wniosków rozpocznie się 26 marca i potrwa do 30 marca 2018 r.


Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie przygotował kompleksową pomoc dla przyszłych przedsiębiorców.

>> udział w KONFERENCJI (ok. 1,5 h)

- od pomysłu do realizacji;
- szanse i zagrożenia - jak nie płacić frycowego;
- dobre praktyki;
- jak poradzić sobie z formalnościami;
- pieniądze na start - 17 tys. z Urzędu Pracy lub z innych instytucji.

Obecności należy potwierdzić  pod nr tel. 76 72 75 503 lub u swojego doradcy.


-  udział w warsztatach

Pierwszy dzień w Powiatowym Urzędzie Pracy


Program warsztatów:

- przygotowanie modeli biznesowych przez uczestników;
- określenie grup klientów i strategii budowania relacji;
- przygotowanie analizy finansowej przedsiębiorstwa;
- określenie grup potencjalnych partnerów;
- poznanie nowoczesnych narzędzi marketingu internetowego;
- przygotowanie planu wdrożenia pomysłu biznesowego;
- zwiększenie motywacji do realizacji pomysłu biznesowego;
- opanowanie procedur związanych z wnioskowaniem o środki na podjęcie działalności z Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie.

Planowany termin warsztatów: 19 marca 2018 r. godz. 09:00- 14:00 sala 113 /w przypadku dużego zainteresowania warsztatami zajęcia odbędą się dodatkowo 20 marca/

 

Drugi dzień w Galerii Dworcowej przy PKS

Program warsztatów:

- na co zwrócić uwagę wybierając lokal - uczestnicy otrzymają checklistę dotyczącą wyboru lokalizacji;
- jakie są zasady organizowania przestrzeni w lokalach usługowych;
- jakie są zasady organizowania przestrzeni handlowej?

 
Planowany termin warsztatów: 21 marca 2018 r. w godz. 09:00- 11:30
 
Uczestnik warsztatów może zdecydować czy bierze udział w jednym czy w dwóch dniach warsztatów.
Zapisy u doradcy w PUP lub  pod nr tel. 76 72 75 503.
Zajęcia prowadzone będą m.in. przez Fundację Tax Care, Głogowski Klub Mikrobiznesu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie.

 Z warsztatów i konferencji mogą skorzystać również osoby niezarejestrowane w PUP jako bezrobotne.


- dotację w kwocie do 17 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Nabór wniosków od 26 do 30 marca 2018 r.
Aktualnie w dyspozycji PUP na ten cel znajdują się środki w wysokości 1.173.000 zł, które pozwolą przyznać pomoc  69 osobom na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

ZASADY DOTACJI

Dokonanie i rozliczenie zakupów  niezbędnych do uruchomienia działalności w szczególności sprzętu, maszyn, urządzeń, po podpisaniu umowy z PUP i otrzymaniu dotacji. Nie można finansować kosztów związanych z prowadzeniem, np. koszty wynajmu, ubezpieczenia społecznego.
Zabezpieczenie spłaty poprzez wskazanie poręczycieli, gwarancji bankowej, blokady rachunku bankowego lub podpisanie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji
Uruchomienie działalności i prowadzenie jej przez okres minimum 12 miesięcy

KTO MOŻE OTRZYMAĆ DOTACJĘ

1. Osoba bezrobotna
2. Opiekun osoby niepełnosprawnej
3. Absolwent centrum integracji społecznej,
4. Absolwent klubu integracji społecznej,
=>> który m.in. nie otrzymał bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,  nie był karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, bądź w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, lub innej formy pomocy.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA WWW.PUP.GLOGOW.PL I FACEBOOK