Kontynuują akcję usuwania azbestu z terenu gminy Żukowice
Źródło: Redakcja GPI
06.04.2018.   
06.04.2018.
W ramach konkursowego naboru wniosków związanych z usuwaniem azbestu na rok 2018 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gmina Żukowice otrzymała dofinansowanie na realizację zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice” w 2018 roku.

Wszyscy mieszkańcy Gminy Żukowice, którzy złożyli wnioski do Urzędu do 19 stycznia 2018 na usunięcie azbestu otrzymają dofinansowanie do tego zadania. Usługa będzie polegała na: demontażu wyrobów zawierających azbest wraz z transportem i unieszkodliwieniem powstałego odpadu na przystosowanym składowisku oraz usuwaniu wyrobów zawierających azbest złożonych na posesji wraz z transportem i unieszkodliwieniem na przystosowanym składowisku. W ramach powyższego zadania planuje się usunąć ok. 10,20 Mg wyrobów zawierających azbest.

Łączna wartość dofinansowania to kwota ponad 5.200 zł z WFOŚiGW.