Droga w Kamionnej do remontu
Źródło: Redakcja GPI
13.04.2018.   
13.04.2018.
Gmina Żukowice pozyskała środki finansowe z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kamiona. Kwota ponad 600tys pozwoli naprawić szkody wyrządzone przez ulewne deszcze w poprzednich latach. Droga na odcinku ok. 550 mb na szerokości od 4,5 do 5m zyska nową nawierzchnie asfaltową wraz krawężnikami, poboczem oraz modernizacją kanalizacji deszczowej.

- Droga ma być odwadniana powierzchniowo poprzez spadki podłużne i poprzeczne sprowadzające wody opadowe do istniejącej kanalizacji deszczowej. Ponadto zaplanowano remont skrzyżowania z drogą powiatową oraz wykonanie chodników - informuje wójt Gminy Żukowice, Krzysztof Wołoszyn.

Gmina Żukowice w najbliższym czasie przeprowadzi procedurę przetargową .