Nowy sprzęt OSP za 1%
Źródło: Redakcja GPI
25.04.2018.   
25.04.2018.
Ponad 23 tysiące złotych pozyskała Gmina Żukowice na doposażenie gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Funduszu Sprawiedliwości. W ramach dotacji zakupione zostaną dwa defibrylatory oraz dwie torby medyczne typu R1. W ostatnich latach stale doposażamy nasze jednostki. - Realizacja tego zadania w znacznym stopniu podniesie skuteczność działań ratowniczych naszych strażaków zwłaszcza w zakresie działań związanych z ochroną medyczną osób poszkodowanych w wypadkach - komentuje Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice.

Zadanie to będzie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Wkład Gminy to 1% wartości zadania.