Zdobyli środki na przebudowę drogi w Słoćwinie
Źródło: Redakcja GPI
18.05.2018.   
18.05.2018.
Gmina Żukowice pozyskała kolejne środki finansowe z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, tym razem na przebudowę drogi gminnej na zadanie pn.: „Odbudowa drogi w miejscowości Słoćwina” w kwocie ok. 368 tys. zł. Cała wartość zadania szacowana jest na kwotę blisko 0,5 mln zł.

- Dofinansowanie jest wynikiem starań Samorządu Gminy od ponad dwóch lat. Gmina Żukowice jest w trakcie realizacji wykonywania dokumentacji projektowej przedmiotowej drogi i realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień oraz pozwoleń - informuje Krzysztof Wołoszyn, wójt Gminy Żukowice.

Przedmiotem zadania jest przebudowa drogi o łącznej długości 255 m na szerokości 5m.
W ramach zadania planowane jest wykonanie w nowej nawierzchni z  betonowej kostki brukowej wraz modernizacją kanalizacji deszczowej. Droga będzie odwadniana powierzchniowo poprzez spadki podłużne i poprzeczne sprowadzające wody opadowe do kanalizacji deszczowej.