Renowacja figur w kościele św. Marcina
Źródło: Redakcja GPI
18.05.2018.   
18.05.2018.

Zakończył się kolejny etap prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym w kościele pw. św. Marcina w Kotli. Tym razem renowacji poddane zostały figury ewangelistów św. Jana i św. Mateusza oraz ornamenty nad ich głowami. W ramach inwestycji przywrócono im pierwotny kolor polichromii. W pierwszym etapie odnowiono obraz św. Marcina wraz z ramą i pobocznymi ornamentami.

- Ołtarz główny wraz z towarzyszącymi mu rzeźbami i innymi elementami pochodzą z drugiej połowy XVIII wieku, a więc stanowią jeden z najcenniejszych zabytków na terenie naszej gminy. Dlatego otaczamy je szczególną troską i pozytywnie zaopiniowaliśmy wniosek proboszcza o pomoc w ich odnowieniu. Staramy się zachować te dzieła sztuki dla przyszłych pokoleń – podsumowuje Wójt Gminy Kotla, Łukasz Horbatowski.

Koszt przedsięwzięcia wynosi 26 000 zł, z czego 20 500 zł stanowi dotacja z budżetu Gminy Kotla, a pozostałą kwotę środki własne parafii.