Polityka prywatności Portalu GPI


Polityka prywatności w serwisie internetowym
Głogowskiego Portalu Informacyjnego


Operator serwisu GPI przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis GPI w domenie glogow.info.pl. Nie podejmujemy działań i nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron GPI.  Odwiedzając nasze serwisy macie Państwo pewność, że nie będą one wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem. Przede wszystkim, zapewniamy, że Głogowski Portal Informacyjny nie wykorzystuje oraz nie udostępnia informacji o swoich użytkownikach innym podmiotom.

Cookies na stronach internetowych GPI

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w Głogowskim Portalu Informacyjnym nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników. Zapisane informacje mają wyłącznie charakter techniczny dla potrzeb prawidłowego i pełnego wyświetlenia stron GPI.

Głogowski Portal Informacyjny wykorzystuje pliki Cookies:

Cookies „sesyjne” (session cookies): są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Te pliki są niezbędne, aby funkcjonalności strony www działały poprawnie (np. ustawiają tło strony tzw. tapetę itp.).
Cookies „stałe” (persistent cookies): pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np. zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści, zgodę na użycie cookies). Te pliki pozostają pamięci przeglądarki przez ustalony w parametrach okres lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Więcej informacji o cookies w Portalu GPI jest dostępne tutaj.

Odnośniki do innych stron

Głogowski Portal Informacyjny zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Portalu GPI.

Niepożądane treści

Dbając poziom informacji w Portalu GPI zapewniamy, że nie publikujemy żadnych niepożądanych i niezgodnych z prawem polskim i międzynarodowym informacji, które ingerowałyby w jakimkolwiek stopniu w prywatność innych. Nie ma w GPI miejsca na treści sprzeczne z prawem, pornograficzne, wulgarne i moralnie naganne. Każdy użytkownik, który stwierdzi, że jakiekolwiek informacje w Portalu GPI są sprzeczne z prawem, naruszają jego dobra osobiste lub zawierają jego dane osobowe bez jego zgody proszony jest o niezwłoczne przesłanie zgłoszenia o tym fakcie na adres: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć a Redakcja GPI postara się rozwiązać ten problem najszybciej tak to tylko jest możliwe.

Dzienniki logów serwerów

Gromadzone, w dziennikach logów serwerów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Zgodnie z przyjętą praktyką tak jak większość serwisów WWW, system zarządzania serwerem przechowuje zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony GPI. Dla zapewnienia działania serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki techniczne stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 (RODO)

Głogowski Portal Informacyjny www.glogow.info.pl wdrożył procedury zgodne RODO, które maja na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych oraz minimalizację przetwarzania danych tylko w koniecznym dla działania zakresie. Dla celów realizacji zadań w interesie publicznym oraz administrowania serwisem internetowym w także kontaktu z użytkownikami możemy przetwarzać dane niezbędne jak: adres e-mail, dane osobowe, adres IP, treść informacji (w tym także zdjęcia) aby umożliwić dostęp do informacji poprzez wyświetlanie strony internetowej z lokalnymi informacjami. Nie wykorzystujemy technik profilowania danych użytkowników oraz nie odsprzedajemy innym podmiotom jakichkolwiek danych użytkowników.

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora (podstawy prawne):

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

-   Wolność wypowiedzi i informacji
    (zgodnie z art. 85)
-   wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych
    (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c))
-   gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
    (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit e))
-   dla potrzeb wsparcia obsługi użytkowników GPI / Klientów GPI
    (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f)).

Dane osobowe będą przetwarzane tylko w zakresie niezbędnym do realizacji usługi oraz przez okres konieczny do świadczenia usługi, bądź do momentu wniesienia sprzeciwu przez użytkownika którego dane dotyczą. Każdemu użytkownikowi GPI przysługuje prawo do "bycia zapomnianym".

Dane mogą być przechowywane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze serwisu GPI, i tylko na czas zgodny z obowiązującymi przepisami. Twoje dane mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania (państwowym organom prawa, Policji, Prokuraturze, Sądom, itp.) na podstawie obowiązującego prawa w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
NETPROJEKT, ul. Marcowa 3A, 67-200 Głogów.

Kontakt do Administratora Danych Osobowych: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


Zmiany w Polityce Prywatności GPI

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu i opublikowane na tej podstronie www.