Z arsenem radĽcie sobie sami
¬ródło: Radio Plus Głogów
25.05.2018.   
25.05.2018.

Gminy Pęcław, Kotla i Żukowice oraz miasto Głogów przyst±piły kilka miesięcy temu do wspólnych działań, które maj± na celu zadbanie o zdrowie mieszkańców i eliminowanie zagrożeń zwi±zanych z zanieczyszczeniami powietrza. Efektem porozumienia był list do ministerstw zdrowia i ¶rodowiska z pro¶b± o wsparcie działań samorz±dów w walce z przekroczeniami arsenu. Niestety, szefowie resortów, chociaż pochwalili działania lokalnych włodarzy, to ich nie wespr±. Mówi prezydent Głogowa, Rafael Rokaszewicz.Dzisiaj wójtowie gmin wezm± też udział w spotkaniu z władzami KGHM-u. Maj± rozmawiać o konkretnych działaniach w celu ograniczania emisji arsenu.