Szkoły w Gminie Żukowice zyskają nowy sprzęt
Źródło: Redakcja GPI
30.05.2018.   
30.05.2018.

Nowy sprzęt trafi do klas uczniów Szkół Podstawowych w Gminie Żukowice. Zakup Interaktywnych tablic, monitorów, projektorów i nagłośnienia będzie możliwy dzięki dotacji jaką gmina pozyskała w ramach Rządowego Programu „Aktywna Tablica”. Kwota dofinansowania 28 tys. zł.

„Aktywna tablica” to program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę. Maksymalna kwota dofinansowania to 14.000,00 zł na każdą ze szkół.

Szkoły Podstawowe Gminy Żukowice zostaną doposażone w interaktywne monitory dotykowe (każda szkoła otrzyma po 2 monitory).