Instytut z apelem do mieszkańców przebadanych na asen
Źródło: Redakcja GPI
07.06.2018.   
07.06.2018.

- W imieniu Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi zwracamy się z prośbą do mieszkańców Głogowa, by odsyłali zgody  na  pogłębione  badania  oddanych  już  próbek moczu. Jak do tej pory tylko 100 osób odesłało formularze ze zgodą - informuje Marta Dytwińska-Gawrońska z urzędu Miasta.


Prośba  do   osób,  które  uczestniczyły  w   badaniach    na  arsen   o  zwrotne  odesłanie  zgody  na  rozszerzone  badania  do  Instytutu.

Instytut  Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi w wyniku przeprowadzonych badań i uzyskanych wyników proponuje  rozwinięcie projektu o oznaczanie form arsenu (nieorganicznej, organicznej) oraz wykonanie oznaczeń metabolitów w grupie osób z przekroczeniami oraz z wartościami prawidłowymi w celu porównania i oceny takich zależności.W 2018 roku Komisja Europejska finansować  będzie projekt oceny narażenia populacji generalnych państw członkowskich na substancje chemiczne min. kadm, węglowodory aromatyczne, uniepalniacze, bisfenol A u osób z przekroczonymi wartościami referencyjnymi.

Oczekiwane korzyści wynikające z tych badań to przede wszystkim wczesne wykrywanie subtelnych zaburzeń występujących we wczesnych stadiach choroby i spersonalizowane podejście do terapii dietetycznych oraz bardziej dokładne monitorowanie efektywności wprowadzanych zmian składu diety.

Realizacja w/w założeń będzie wykonana na próbkach archiwalnych pobranych  w pierwszym etapie badań.

Dlatego,  Instytut  wysłał  do Państwa formularze zgody na wykorzystanie pobranych w pierwszym etapie próbek, które zgodnie z obowiązującym prawem są konieczne do wykonania dalszych badań.   Bez  tych zgód  nie  będzie  możliwe  wykonanie  rozszerzonych badań.