Oferta dla absolwentów i osób młodych do 30 roku życia
Źródło: Ogłoszenie
14.06.2018.   
14.06.2018.

Osobie do 30 roku życia PUP Głogów pomoże:

1) nabyć doświadczenie - przyuczyć do pracy na danym stanowisku w okresie odbywania stażu zawodowego;

2) nabyć niezbędne  do pracy kwalifikacje poprzez organizację szkoleń i studiów podyplomowych

3) rozpocząć własną działalność – przyznać dotację w kwocie do 17 tys. zł oraz przeszkolić w ramach warsztatów „Krok po kroku do uruchomienia działalności gospodarczej,

4) podjąć pracę poprzez udzielenie bonu na zasiedlenie lub dofinansowanie pracodawcy kosztów utworzenia stanowiska pracy,

5) przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej i efektywnego szukania pracy.

Ad.1.

Urząd Pracy może u pracodawcy zorganizować staż. Staż będzie trwał 4 miesiące i ma na celu nabycie przez osobę bezrobotną praktycznych umiejętności na stanowisku pracy. To dobry sposób na wyszkolenie pracownika pod potrzeby firmy. W okresie stażu wynagrodzenie płaci PUP w postaci stypendium w wysokości 1.017 zł miesięcznie. Jeżeli pracodawca bezrobotnego po stażu zatrudni na okres 12 miesięcy, to po roku czasu będzie mógł otrzymać refundację do wysokości 6.300 zł.

Ad.2

Jeżeli przeszkodą w podjęciu pracy lub uruchomienia własnej działalności gospodarczej jest brak odpowiednich kwalifikacji, osoba zarejestrowana w PUP może wystąpić z wnioskiem o sfinansowanie kosztów szkolenia. Średni koszt szkolenia to kwota 2.000 zł. Dodatkowo PUP wypłaci osobie stypendium.
Ponadto PUP może zorganizować szkolenia grupowe, jeżeli od Pracodawcy otrzyma sygnał o potrzebie uzbrojenia w kwalifikacje konkretnej grupy osób. 

Ad.3

Osoby, które mają pomysł na własną firmę i potrzebują pieniędzy na start będą mogły skorzystać z dotacji w kwocie do 17 tys. zł. Najbliższy nabór wniosków od 25 do 29 czerwca. Wcześniej PUP przewiduje organizację warsztatów przygotowujących m.in. do prawidłowego złożenia wniosku.
Ponadto zakładający działalność może wnioskować o pożyczkę w kwocie ok 90 tys. zł.

Ad4.

Bon na zasiedlenie  skierowany jest do osób, które zamierzają podjąć prace poza Głogowem, tj. w miejscowości oddalonej o min. 80 kilometrów lub gdzie czas dojazdu i powrotu  przekracza 3 h . Osoba bezrobotna otrzyma  5 tys. zł, a następnie zobowiązana będzie udokumentować, że w okresie 8 miesięcy przepracuje co najmniej pół roku.

Pomoc  w podjęciu pracy może również odbyć się poprzez dofinansowanie pracodawcy kosztów stanowiska pracy. Pracodawcy PUP zwróci:

  • 15 tys. zł na wyposażenie stanowiska pracy, a w przypadku osoby do 30 roku życia, będącą osobą niepełnosprawną nawet 30 tys. zł

  • 830 zł + składki na ubezpieczenie społeczne miesięcznie, przez okres 6 miesięcy, w przypadku utworzenia stanowiska pracy na okres co najmniej 10 miesięcy.

Ad. 5

Urząd Pracy przygotuje osobę do rozmowy kwalifikacyjnej, podpowie jak poradzić sobie ze stresem, oszlifuje CV i list motywacyjny. Te i wiele innych rzeczy niezbędnych do szukania pracy przygotowano na specjalnie zaplanowanych warsztatach dla absolwentów i osób młodych. Zajęcia już od czerwca w PUP dla wszystkich osób, również niezarejestrowanych. Wystarczy się zapisać!

Dane statystyczne.

W 2018 r. ze wsparcia Urzędu Pracy skorzystało:

- staż: 134 osoby
- szkolenia i studia: 32 osoby
- dotacje na działalność: 37 osób
- bony na zasiedlenie: 26 osób
- dofinansowania do zatrudnienia:  88 osób
- porad i warsztatów: 53 osoby

Szczegóły oraz informacje o naborach wniosków na www.pup.glogow.pl, Facebook oraz Twitter.
Wsparcie dla osób młodych finansowane jest z Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu: