Czy polisa w branży motoryzacyjnej jest potrzebna?
Źródło: Nadesłane
17.06.2018.   
17.06.2018.
Ubezpieczając samochód prywatny, Polacy często ograniczają się do tego, co muszą opłacić – czyli do obowiązkowego OC. Prowadząc firmę w branży motoryzacyjnej, nie powinniśmy jednak ograniczać się do niezbędnego minimum. Nie pokryje ono bowiem większości szkód, jakie mogą zaistnieć w naszym warsztacie, salonie czy komisie.
Jak podaje raport „Dojrzałość finansowa Polaków” za rok 2017, ubezpieczenie komunikacyjne OC wykupuje tylko 45% właścicieli samochodów prywatnych. Jeszcze mniej osób decyduje się na wykupienie ubezpieczenia komunikacyjnego AC i innych ubezpieczeń nieobowiązkowych (19%). Pomijając przyczyny takich decyzji, warto zastanowić się, czym skutkuje brak odpowiedniego ubezpieczenia. Koszty naprawy auta uszkodzonego w wyniku wypadku, stłuczki lub utrata pojazdu w wyniku kradzieży oznaczają jedno – dodatkowe koszty, znacznie wyższe niż stawka ubezpieczenia. Właściciele firm z branży motoryzacyjnej nie mogą pozwolić sobie na taką niefrasobliwość; negatywnie wpłynęłaby ona nie tylko na stan finansów firmy, lecz także na jej wizerunek. Polisa ubezpieczeniowa jest w takich sytuacjach niezbędna.
 
Zalety odpowiednio dopasowanej polisy ubezpieczeniowej
 
Ubezpieczenia dla firm z branży motoryzacyjnej warto kupować w pakiecie. Taki pakiet zapewni kompleksową ochronę: pokryje koszty odkupienia lub naprawy mienia zniszczonego wskutek zdarzeń losowych (np. gradobicia) czy kradzieży. Uchroni też od wydatków w razie roszczeń klientów w związku ze szkodami, jakie powstały podczas wykonywania usługi. Polisa zabezpieczy też przed szkodami w naprawianym pojeździe, powstałymi np. w trakcie przeprowadzania jazdy próbnej. Pozwoli także na wypłacenie odszkodowania pracownikom, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy, gdy winę ponosi pracodawca. Na odszkodowanie mogą liczyć także klienci, którzy odnieśli obrażenia w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń na terenie firmy, takich jak poślizgnięcie się na mokrej posadzce, chodniku czy schodach.
 
Zakres ochrony bywa wąski
 

Niestety, bywają sytuacje, w których polski ubezpieczyciel może odmówić firmie wypłacenia ubezpieczenia. Tak się dzieje np. w przypadku, gdy pojazd zostanie uszkodzony podczas jazdy testowej. Znacznie lepiej wypada pod tym względem rynek brytyjski – polisa motor trade insurance proponowana przez towarzystwo ubezpieczeniowe Insurance Factory gwarantuje wypłatę odszkodowania również w takiej sytuacji.
 
Polisa ubezpieczeniowa w branży motoryzacyjnej to swoiste zabezpieczenie na wypadek zdarzeń, nad którymi nie mamy kontroli. Warto więc poszukać najodpowiedniejszego dla siebie wariantu.