Uczniowie godni naśladowania i wyróżnienia
Źródło: Redakcja GPI
18.06.2018.   
18.06.2018.

W Kotli po raz 10. odbył się finał akcji „Uczeń godny naśladowania – Reaguję, pomagam, nie jestem obojętny”. W ramach tego konkursu promującego wzorowe i godne naśladowania młodych ludzi wyróżnieni zostali uczniowie Szkoły Podstawowej w Kotli, którzy swoją postawą i zachowaniem inspirują koleżanki i kolegów do pomagania innym ludziom i właściwego zachowania wobec rówieśników i dorosłych. Wśród zgłoszonych kandydatów komisja konkursowa wyłoniła 18 laureatów, którzy otrzymali puchary oraz imienne pamiątkowe medale. Rodzicom wręczono listy gratulacyjne.Tytuł „Przyjaciela Ucznia Godnego Naśladowania” otrzymał również Wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski. Po wręczeniu nagród uczniowie zaprezentowali rówieśnikom, rodzicom, a także zaproszonym gościom swoje umiejętności artystyczne.


Laureatami tegorocznej edycji konkursu zostali:

1. Martyna Skotnicka I a
2. Kacper Kasperek I b
3. Magdalena Amelia Kopeć I c
4. Mikołaj Franciszek Łukijańczuk II a
5. Karolina Dziurdziak II b
6. Julia Sochacka II b
7. Julia Lisiecka III a - po raz drugi
8. Kalina Anastazja Świderska III c
9. Joanna Julia Osińska III d - po raz trzeci
10. Angelika Gniewosz IV a - po raz drugi
11. Alicja Łuksik IV b
12. Fabian Tomasz Krzymiński IV c
13. Damian Filipowicz V a
14. Jakub Sochacki V b - po raz drugi
15. Wiktor Stodoła VIa - po raz czwarty
16. Małgorzata Richter VIIa
17. Julia Urbańczyk VIIa
18. Julia Filipczuk VIIb - po raz czwarty

Przedsięwzięcie organizowane i wspierane jest przez Komendę Powiatową Policji, władze samorządowe, Szkołę Podstawową w Kotli, radę rodziców, a także Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.