Spotkanie po latach mieszkańców wsi Bogomice i Rapocin
Źródło: Redakcja GPI
18.06.2018.   
18.06.2018.

W minioną sobotę w Zabielu doszło do niezwykłego spotkania. Około 150 osób, dawnych mieszkańców byłych wsi Bogomice i Rapocin, w wyniku wysiedlenia rozsianych po całej Polsce, spotkało się by porozmawiać i powspominać czasy, gdy mieszkali w nieistniejących dzisiaj miejscowościach. Inicjatorami spotkania były Panie, Bożena Stolarz i Teresa Saracen przy współpracy z sołtys Zabiela Panią Marianną Stachurską. Były uściski, łzy radości i wzruszenia. Wspomnienia przywołane przez prezentowane stare zdjęcia dostarczały uczestnikom spotkania kolejnych emocji.


W spotkaniu na zaproszenie inicjatorów spotkania udział wziął Wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski, Przewodnicząca Rady Gminy Halina Przybylska oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Iwona Adamczak.


Spotkanie swoim występem uświetnił Zespół Folklorystyczny „Wrzos" z Chociemyśli. Wsparcia organizacyjnego udzieliła Gmina Kotla, a o oprawę akustyczną zadbał Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli.


Wsie Bogomice i Rapocin istniały od średniowiecza, a pierwsze wzmianki na ich temat pochodzą z 1295 roku. Później przechodziły różne burzliwe etapy dziejów, a w latach 80-tych i 90-tych stopniowo zostały wysiedlone. Przyczyną tego stanu rzeczy była degradacja środowiska i zagrażające zdrowiu i życiu mieszkańców zanieczyszczenie powietrza spowodowane działalnością pobliskiej huty miedzi. Obecnie po obu miejscowościach zostały tylko pozostałości niektórych zabudowań.