Społeczny Koordynator ds. Sportu
Źródło: Redakcja GPI
21.06.2018.   
21.06.2018.
6 czerwca br. Wójt Gminy Kotla powołał Pawła Kulę, na funkcję Gminnego Koordynatora ds. Sportu. Koordynator będzie zajmował się organizowaniem spraw związanych z kulturą fizyczną, współpracą z GOKiS, Stowarzyszeniem GLKS „Zryw” Kotla oraz placówkami oświatowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami mającymi na celu krzewienie sportu, turystyki i rekreacji.

Pan Paweł Kula będzie odpowiedzialny za przygotowanie kalendarza imprez sportowych na terenie gminy, a także szereg własnych inicjatyw sportowych i rekreacyjnych. Podstawowym zadaniem Koordynatora jest więc upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji i sportu wśród mieszkańców Gminy Kotla. Wszystkie obowiązki koordynator będzie wykonywał społecznie, co oznacza, że nie będzie za swoją pracę pobierał żadnego wynagrodzenia.