Z myślą o rodzinie
Źródło: Redakcja GPI
21.06.2018.   
21.06.2018.
W środę w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się szkolenie pn. "Jak rozmawiać z dziećmi - podstawowe zasady skutecznej komunikacji". W szkoleniu wzięło udział 21 osób a skierowane było do wszystkich mieszkańców Gminy Kotla, a udział w nim był bezpłatny. Szkolenie zostało zorganizowane w ramach porozumienia zawartego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej we Wrocławiu.
W trakcie szkolenia zostały poruszone następujące zagadnienia:

·         Wprowadzenie do zagadnienia komunikacji interpersonalnej (istota zagadnienia).

·         Jakość komunikacji – style komunikowania się, podstawy wspierające i utrudniające komunikację, formułowanie komunikatów, techniki aktywnego słuchania (jak rozmawiać z dzieckiem).

·         Sytuacje konfliktowe i bariery komunikacyjne – istota i sposoby radzenia sobie z nimi.

·         Podejmowanie tematów trudnych – uzależnienia, zachowanie ryzykowne, dojrzewanie (antykoncepcja, seks).

·         Wpływ grupy rówieśniczej dzieci jako jeden z elementów oddziaływających na komunikację rodziców z dziećmi.

·         Wyzwalanie pozytywnych podstaw; kształtowanie systemu wartości.