Urząd informuje! Rusza dodatkowy nabór na ławników
Źródło: Redakcja GPI
26.06.2018.   
26.06.2018.
Trwa nabór uzupełniający ławników sądów powszechnych na kadencję  2016 - 2019. Karty zgłoszenia kandydata na lawnika oraz wzory oświadczeri i listy osób popierających kandydata można odbierać w Biurze Rady, po czym wypełnione wraz z kompletem dokument6w raleiry zlożyć również w Biurze Rady (pok6j 113 ) w Urzędzie Miejskim w Glogowie Rynek 10 w terminie do 13 lipca 2018 r. w godzinach pracy Urzgdu. Dokumenty te dostgpne są do pobrania również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Glogowie http://eloeorv.bip.inlb.pl/w specjalnej zakJadce,,I-awnicy".