Po remoncie będzie służyć długie lata
Źródło: Redakcja GPI
06.07.2018.   
06.07.2018.

Blisko 70 tysięcy złotych kosztowała termomodernizacja sali wiejskiej w Kotli. Wsparcie dla tej inwestycji w kwocie 25 tysięcy złotych udało się pozyskać z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

- Jesteśmy przekonani, że zmodernizowana sala wiejska będzie lepiej służyć mieszkańcom Kotli. Inwestycja częściowo finansowana jest środkami budżetu gminy wyodrębnionymi w ramach funduszu sołeckiego. W planach są kolejne przedsięwzięcia wychodzące naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez mieszkańców – informuje wójt Łukasz Horbatowski.