Szkoła w Nielubi placem budowy
Źródło: Redakcja GPI
09.07.2018.   
09.07.2018.

Prace związane z termomodernizacją i gruntownym remontem w szkole w Nielubi nabrały tempa.
Teren szkoły to duży plac budowy, przy ścianach budynku rozstawione są rusztowania, gdyż trwają prace nad dociepleniem ścian zewnętrznych i malowaniem elewacji. W chwili obecnej zakończyły się już prace zawiązane z ociepleniem części elewacji zewnętrznej, ociepleniem i wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej części podziemnej oraz wymieniane jest pokrycie dachowe. Natomiast w salach lekcyjnych są wymieniane grzejniki, wyrównywane różnice poziomów posadzek, wykonywane są gładzie szpachlowe w ościeżach i  na ścianach oraz rozpoczęto malowanie i licowanie ścian płytkami ceramicznymi. Ponadto sukcesywnie posuwają się do przodu prace związane wykonywaniem nowej instalacji elektrycznej i sanitarnej w budynku - mówi wójt gminy Żukowice, Krzysztof Wołoszyn.


Termomodernizacja budynku szkoły przyniesie efekty na wielu płaszczyznach. Od ekologii, poprzez oszczędności w kosztach ogrzewania, wzrost komfortu oraz bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli, po estetykę budynku. Zakończenie prac zaplanowane jest na przełomie sierpnia i września, tak, aby nowy rok szkolny dzieci rozpoczęły w nowo wyremontowanej szkole.

Trwają zaawansowane prace w różnych branżach tj. konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej, sanitarnej i teletechnicznej.

Projekt: „Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nielubi oraz Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim w Gminie Żukowice”, w ramach którego realizowana jest inwestycja otrzymał 2. 272 640,44 złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota ponad 5 mln zł.