Gmina zdobyła sprzęt dla OSP
Źródło: Redakcja GPI
09.07.2018.   
09.07.2018.

2 defibrylatory z doradcą RKO oraz 2 zestawy zestaw PSP R1 w plecaku z szynami Kramera deską ortopedyczną i pediatryczną to sprzęt, który trafił do Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Żukowice. Sprzęt o łącznej wartości ponad 21 tys złotych zakupiły władze Gminy Żukowice. Zakup sprzętu był możliwy dzięki środkom pozyskanym z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Kwota udzielonej dotacji celowej stanowi 99% wartości realizacji zadania, natomiast wkład własny gminy to 1%.

Zakup wyposażenia zapewni jednostkom OSP pełną gotowość bojową, umożliwi sprawne udzielanie pierwszej pomocy przez ratowników poszkodowanym na miejscu zdarzenia, gdyż to strażacy ochotnicy są zazwyczaj pierwsi na miejscu wypadków i to od ich natychmiastowej pomocy zależy życie ofiar.