V Jarmark Kupiecki w Gaworzycach
¬ródło: Redakcja GPI
09.07.2018.   
09.07.2018.