Zadbają o pieszych w Glinicy
Źródło: Redakcja GPI
11.07.2018.   
11.07.2018.

W miejscowości Glinica w gminie Żukowice rozpoczęły się prace związane z budową chodnika. Odcinek o długości blisko 200 metrów powstanie wzdłuż drogi powiatowej 1019D.

- Chodnik zostanie wykonany z kostki betonowej wraz z jego obniżeniem na długości istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych. Zadanie ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa na tym odcinku drogi - informuje wójt gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn.

Koszt zadania to blisko 135 tys zł, z czego 120 tys zł stanowi dofinansowanie z Powiatu Głogowskiego. Zakończenie prac drogowych  planowane jest w sierpniu br.