Nowoczesne pracownie przyrodnicze
Źródło: Redakcja GPI
03.08.2018.   
03.08.2018.

Mikroskopy, modele anatomicznej budowy poszczególnych elementów człowieka i zwierząt, tablice interaktywne, programy komputerowe, zestawy atomów i wiele innych pomocy dydaktycznych oraz nowe aranżacje sal – tak od września będą wyposażone pracownie przyrodnicze we wszystkich miejskich szkołach. Na ich wyposażenie Urząd Miasta pozyskał fundusze w kwocie prawie 2 milionów złotych.