Rejestracja tylko osobiście
Źródło: Redakcja GPI
06.08.2018.   
06.08.2018.


76 kolejnych miejsc na wizyty u endokrynologa czekać będzie na mieszkańców Głogowa od 22 sierpnia br. Tego dnia rozpocznie się kolejna tura zapisów w ramach realizowanego programu "Profilaktyka Chorób Tarczycy - Poradnia Endokrynologiczna  na terenie Gminy Miejskiej Głogów".

Każdy pacjent, który osobiście (w trybie "bez skierowania") zarejestruje się w Centralnej Rejestracji - w holu głogowskiego szpitala uzyska badanie laboratoryjne (TSH i FT4) wraz z analizą wyników, USG tarczycy i jego ocenę. Każda konsultacja z endokrynologiem  w przypadku wykrycia podejrzanych zmian wiązać się będzie z zaleceniami dalszego leczenia.

Przy rejestracji do Programu, Pacjent zobowiązany będzie do okazania się dowodem osobistym wydanym przez Prezydenta Miasta Głogowa lub zaświadczeniem wydanym przez Urząd Miasta Głogowa potwierdzającym zameldowanie na terenie miasta.


Wizyty od 12 września 2018 – 114 miejsc na wizyty w miesiącach wrzesień i październik 2018,
Rejestracja na wizyty w miesiącach kolejnych zostanie ogłoszona w październiku 2018 u za pomocą mediów i na stronie www.szpital.glogow.pl.


Pierwsze konsultacje specjalistyczne odbędą się w dniu 5 września 2018.

Przy rejestracji Pacjent otrzyma:

- skierowanie na badanie laboratoryjne
UWAGA:  pobranie krwi do badania wykonywane będzie wyłącznie w dniu rejestracji na wizytę
- termin z wyznaczoną datą i godziną  wizyty specjalistycznej.

Pobranie krwi na badania laboratoryjne odbywać się będzie w Gabinecie Poradni Endokrynologicznej,  przy ul. Kościuszki  15 (parter w budynku szpitala) od godziny 8:00  w dniu rejestracji. Pacjent powinien  zgłosić się na badanie na czczo i odstawić suplementy diety i witaminy na co najmniej dwa dni przed terminem pobrania krwi.

Konsultacje specjalistyczne odbywać się będą w Poradni Endokrynologicznej. Pacjent biorący udział w programie, otrzyma kartę badania z informacją  o przebiegu konsultacji.

Program skierowany jest do osób, które nie uczestniczyły w poprzedniej edycji programu w roku 2017, z wyjątkiem osób, u których zostały wykryte zmiany (guzki, torbiele) przy poprzedniej wizycie profilaktycznej.