Dwie dekady TBS
Źródło: Redakcja GPI
06.09.2018.   
06.09.2018.


Podczas oficjalnego spotkania pracowników Towarzystwa Budownictwa Społecznego, były chwilę dla wspomnień i śmiałego patrzenia w przyszłość. To jednak przede wszystkim podsumowanie dwudziestu lat ciężkiej pracy, by mieszkańcy miasta mogli wypełnić dla siebie i rodziny to, jak podkreślała jedna z pracownic, jedno z najważniejszych praw, prawo do godnego życia, jako niezbywalne.

Zaprezentowano przeszłość na krótkich materiałach filmowych. Goście zobaczyli początki tworzenia obecnego przedsiębiorstwa. Wszyscy składający gratulacje i podziękowania za dotychczasową działalność życzyli pomyślnego rozwoju na następne lata. - Dwadzieścia lat to piętnaście budynków, prawie tysiąc mieszkań, tysiące zadowolonych i szczęśliwych mieszkańców naszego miasta – mówił na spotkaniu Prezydent Rafael Rokaszewicz To również zagospodarowane konkretne przestrzenie w naszym mieście. - dodaje wymieniając kolejne osiedla na których można spotkać budynki spółki.

Obecnie kolejne plany rozwoju zasobów są skrupulatnie realizowane, a ostatnim oddanym budynkiem jest znajdujący się na terenie byłej jednostki wojskowej o numerze piętnastym.

Okolicznościowe wydanie magazynu lokatorów TBS-iak (pdf)- Kliknij