Szpital z nowymi akredytacjami dla lekarzy rezydentów i dotacją na zakupy sprzętu dla SOR
Źródło: Redakcja GPI
28.09.2018.   
28.09.2018.

Blisko roczne starania zarządu Głogowskiego Szpitala Powiatowego oraz osobiste rozmowy Starosty Głogowskiego Jarosława Dudkowiaka i Prezesa GSP Edwarda Schmidta z wiceministrem zdrowia Zbigniewem Królem zostały uwieńczone sukcesem. Wczoraj umieszczono na stronach  Ministerstwa Zdrowia informację o przyznaniu naszemu szpitalowi akredytacji i miejsc szkoleniowych dla dwóch rezydentów w oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. - Uzyskaliśmy możliwość przyjęcia i szkolenia młodych lekarzy, którzy ucząc się będą wykonywali świadczenia medyczne dla naszych Pacjentów.Szpital nasz powraca do grona tych najlepszych podmiotów medycznych, które oprócz leczenia mają uprawnienia do kształcenia nowych pokoleń lekarzy specjalistów - informuje Jarosław Dudkowiak, starosta głogowski.

W piątek Zarząd Szpitala w obecności Starostów Jarosława Dudkowiaka i Wojciecha Boreckiego oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia  Zbigniewa Króla podpisał umowę na przyznanie kolejnego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Chodzi o środki na realizację projektu zakupu sprzętu medycznego dla SOR w ramach działania Infrastruktura Ratownictwa Medycznego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - w kwocie 379 000 zł.

- Za uzyskane środki zakupimy USG, kardiomonitor, respirator, defibrylator i inny drobny sprzęt medyczny. Obecna dotacja jest uzupełnieniem dofinansowania jakie uzyskaliśmy w 2017 roku w ramach tego samego działania na łączną kwotę 1 654 721 zł . zakupiliśmy wtedy wiele sprzętu medycznego i wyposażenia, które służą już naszym pacjentom - dodaje prezes szpitala, Edward Schmidt.