Wapno wsparciem gminy dla rolników
Źródło: Redakcja GPI
10.10.2018.   
10.10.2018.

3750 ton wapna trafi do 87 rolników z Gminy Grębocice. Gmina na ten cel przeznaczyła blisko 300 tysięcy złotych.

- Akcja już się rozpoczęła z czego zadowoleni są nasi rolnicy – informuje Monika Lichodziejewska z UG Grębocice. Tegoroczne wapnowanie gleb związane jest z badaniami, jakie gmina wykonała w 2016 roku. Badaniom odczynu i zasobności gleb poddano 114 gospodarstw rolnych, których właściciele zgłosili się do projektu.  Do analizy, którą  na zlecenie gminy przeprowadziła Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza we Wrocławiu, pobrano łącznie 1519 próbek glebowych. Podstawowym kryterium służącym do określania potrzeb wapnowania jest odczyn oraz kategoria anatomiczna gleby, dlatego w wyniku badań oznaczono pH i zbadano zawartość przyswajalnych form makroelementów: fosforu, potasu i magnezu. Po przeprowadzonej analizie 87 gospodarstw objętych zostało programem wapnowania.

 
- Proces wapnowania jest najbardziej efektywnym i jedynym praktycznie dostępnym sposobem ograniczania zdolności migracji istniejących i potencjalnych zanieczyszczeń gleb metalami ciężkimi. Bez uregulowania odczynu nie można osiągnąć poprawy efektów produkcyjnych zarówno ilościowych, jak też jakościowych – mówi Monika Lichodziejewska.