UWAGA! WAŻNE KOMUNIKATY
Źródło: Redakcja GPI
09.10.2008.   
09.10.2008.

UWAGA! WAŻNE KOMUNIKATY


--------------------------------------------------------- 
Zasady, zakres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej/ świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Głogowskiego w 2019


KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ >> PLIK DOCX


Wykaz punktów NPP i NPO na terenie Powiatu Głogowskiego w 2019 r. - obowiązuje od 1 września 2019 r.

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ >> PLIK DOCX------------------

Terenowy Oddział w Głogowie informuję, że z uwagi na małe zainteresowanie dawców od 1 lipca 2013r.
Terenowy Oddział w Głogowie nie będzie pobierał krwi w ostatnią sobotę miesiąca.

Godziny przyjęć dawców są następujące :
Pn        7,00 - 16,30
wt-pt    7,00 - 11,00


Terenowy Oddział w Głogowie znajduje się przy ul. Kościuszki 15 w Głogowie i jest czynne w poniedziałki 7:00 -16:30 od wt. do pt. 7:00-11:00. Więcej informacji pod nr. tel. (0 76) 831 49 23
-------------------

Honorowi Dawcy Krwi - bezpłatne przejazdy KM


Zarząd Komunikacji Miejskiej w Głogowie informuje, że od dnia 15 lipca 2011. Honorowi Dawcy Krwi,  zamieszkali w Głogowie, którzy oddali honorowo ponad 15 l krwi (kobiety) i ponad 25 l krwi (mężczyźni), legitymujący się imiennym zaświadczeniem wydanym przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa  i Krwiolecznictwa we Wrocławiu – Oddział Terenowy w Głogowie, zawierającym informację o miejscu zamieszkania w Głogowie oraz adnotację o oddaniu przez osobę legitymującą się danym zaświadczeniem odpowiedniej ilości krwi, okazanym wraz z dokumentem tożsamości, uprawnieni będą do przejazdów bezpłatnych środkami komunikacji miejskiej na podstawie Głogowskiej Karty Miejskiej. GKM dla wymienionej grupy osób wydawana będzie bezpłatnie, po uprzednim złożeniu wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami w Biurze Obsługi Pasażera przy Pl.Tysiąclecia  w Głogowie.-------------------

POA-O teraz przy ul. Słowiańskiej 13


Powiatowy Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy w Głogowie informuje, że zmienił swoją siedzibę i obecnie mieści się w Głogowie przy ul. Słowiańskiej 13. Kontakt telefoniczny pod numerem 76 833 21 46, adres e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć Strona internetowa ośrodka: www.poao.glogow.pl------------------GODZINY OTWARCIA MBP


1. Miejska Biblioteka Publiczna ul. Jedności Robotniczej 15
10.00-18.00 – poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
11.00 – 15.00 – środa
9.00 – 13.00 – sobota

2. Filia nr 1 – ul. Budowlanych 10
10.00 – 18.00 – poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
11.00-15.00 – środa
9.00-13.00 – sobota

3. Filia nr 2 – ul. Perseusza 13
9.00 – 18.00 – poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
9.00 – 13.00 – sobota

4. Filia nr 3 – ul. Mieszka I 11
10.00 – 18.00 – poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
11.00 – 15.00 – środaKomenda Powiatowa Policji
Głogów, ul. Obrońców Pokoju 17
tel. 076 72-77-201 lub telefon alarmowy 997

lub
Rewir Dzielnicowych:

Punkt Przyjęć Interesantów - Osiedle Kopernik, ul. Kosmonautów Polskich 3,
tel. 076 72-77-311

Punkt Przyjęć Interesanów - Osiedle Piastów Śląskich, ul. Budziszyńska 9a,
tel. 076 72-77-321lub076 83-49-350

Punkt Przyjęć Interesantów - Osiedle Śródmieście, Plac 1000 Lecia 1,
tel. 076 72-77-330

Punkty pomocy dla osób bezdomnych na terenie miasta Głogowa


ŻYWNOŚĆ
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Głogów, ul. Sikorskiego 4, tel. 076 72-76-500
poniedziałki, środy, czwartki, piątki od godz. 7.00 do godz. 15.00
wtorki od godz. 8.00 do godz. 16.00 (żywność)

Kuchnia Brata Alberta przy Parafii p. w. NMP Królowej Polski
Głogów, oś. Kopernik
poniedziałki - środy- piątki, od godz. 13.00 - ciepły posiłek
w pozostałe dni suchy prowiant  

--------------


APEL DO MIESZKAŃCÓW POWIATU GŁOGOWSKIEGO


    Na podstawie art.6 ust.4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 191, poz.1365 ze zmianami), a także rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  18 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji niezbędnych do ustalenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym (Dz. U. Nr 241, poz. 1770 r.),  Starosta Głogowski  wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, informuje mieszkańców powiatu o potrzebie sprawdzenia zgodności swoich ksiąg wieczystych   z rzeczywistym stanem prawnym.

Jednocześnie Starosta przypomina, iż to właściciele nieruchomości są uprawnieni i zobowiązani do ujawniania przysługujących im praw :
1)    W księgach wieczystych zgodnie z art.35 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych  i hipotece (tekst jednolity z 2001 r. Dz.  U. Nr 124, poz. 1361, ze zmianami);
2)    W ewidencji gruntów i budynków w myśl art.22 ust.2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, ze zmianami).

    W celu sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości należy :
1)    Sprawdzić w księdze wieczystej :
w dziale I-0 – czy wpisany jest prawidłowy numer działki, powierzchnia i położenie  nieruchomości,   w dziale II-0 – czy zostały wpisane Państwa prawa do nieruchomości.
2)    Sprawdzić w ewidencji gruntów i budynków czy wpis jest zgodny z danymi zawartymi w księdze wieczystej.

    W przypadku konieczności uzyskania wypisu lub wyrysu z rejestru ewidencji gruntów i budynków dla sprostowania oznaczenia nieruchomości lub założenia księgi wieczystej należy złożyć wniosek w pokoju 124 Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Głogowie przy                               ul. Sikorskiego 21, w dni robocze w godzinach 800 – 1530. Natomiast uzyskanie odpisu z księgi wieczystej lub przeglądanie treści zapisów w księdze wieczystej możliwe jest w pokoju nr 14 Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego   w Głogowie przy ul. Kutrzeby 2 w dni robocze od godziny 730-1530.
    Zmiany w księgach wieczystych dokonywane są na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego i po przedłożeniu niezbędnych dokumentów potwierdzających prawa do nieruchomości. Dokumentami potwierdzającymi rzeczywisty stan prawny są miedzy innymi :
    akty notarialne,
    akty własności ziemi,
    orzeczenia o wykonaniu aktu nadania,
    ostateczne decyzje administracyjne,
    prawomocne orzeczenia sadowe.
    Ponadto Starosta Głogowski informuje, że w pokoju nr 223 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami działa PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY dostępny dla mieszkańców Powiatu Głogowskiego w dniach roboczych w godzinach od 730-1530. Telefon kontaktowy 076 7282844.
    Zakres informacji udzielanych przez punkt informacyjno-konsultacyjny obejmuje między innymi :
1)    wskazanie rodzajów dokumentów potwierdzających rzeczywisty stan prawny nieruchomości,
2)    zakres danych objętych działem I-0 i II-0 księgi wieczystej i zasad dostępu do tych danych,
3)    ewentualne działania, które mogą zostać podjęte w przypadku niezgodności zapisów w księdze wieczystej,
4)    wyjaśnienia problematyki prawnej i geodezyjnej w zakresie czynności niezbędnych do uzyskania tytułu prawnego zajmowanych nieruchomości i ujawnienie ich praw w księgach wieczystych.
    Działania określone powyższą informacją prowadzone będą przez Starostę Głogowskiego do dnia  19 listopada 2010 r.
----------
 

Przeterminowane leki - lista aptek

Do końca roku będzie można w 21 głogowskich aptekach oddać leki, które straciły datę ważności. W wytypowanych placówkach umieszczono na nie specjalne pojemniki. Ich dostarczeniem i opróżnieniem zajęło się Pogotowie Sanitarno – Epidemiologiczne „Nowista”, z Bielska-Białej. Firma ta posiada odpowiednia uprawnienia. Pojemniki wykonane są ze stali nierdzewnej. W środku znajduje się papierowy wkład, z workiem foliowym, który jest wymieniany przy każdym opróżnianiu. Osoby wyrzucające niepotrzebne leki są w pełni zabezpieczone przed bezpośrednim kontaktem z odpadami, dzięki specjalnej konstrukcji pojemników 

Adresy:

1.„ALOES” Ul. Grodzka 10
2.APTEKA PRZY POLOMARKECIE” UL. MICKIEWICZA 46
3.„BRATEK” UL.ORBITALNA 25
4.„CEFARM” UL. Perseusza 2
5.„FARMAKO” UL. T.KOŚCIUSZKI 15 F
6.„HERBOWA” UL. BUDOWLANYCH 16 A
7.„HUTNICZA MCZ” UL.SPORTOWA 1B
8.„NOVA”UL.T.KOSCIUSZKI 16 A
9.„PANACEUM” AL. WOLNOŚCI 30
10.„PIASTOWSKA”UL.RYCERSKA 21
11.„POD GŁOGIEM”PL. 1000-LECIA7
12. „POD KORONĄ” UL.JEDNOŚCI ROBOTNICZEJ 40 A
13.„POD LWEM” UL.JAGIELLOŃSKA 33
14.„PRZY ZIELONYM RYNKU” UL.JEDNOŚCI ROBOTNICZEJ 16 E
15.„RAJSKA” UL.1 MAJA 20
16. „RAJSKA” UL. GRODZKA 47
17. „SATURN” UL.SATURNA 54
18.„TWOJA APTEKA RODZINNA”(PIOTR I PAWEŁ)UL. PLUTONA 1
19.„UTIS”(GŁOGOWSKIE CENTRUM MEDYCZNE) UL. M SKŁODOWSKIEJ- CURIE 11
20.„VERIS”(GALERIA DWORCOWA) UL. JEDNOŚCI ROBOTNICZEJ 2
21.„GŁOGOWSKA” UL. G. MORCINKA 8

 


--------------------------------------

Zmiana siedziby

Informujemy, że Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie PSOUU (Centrum DZWONI) zmieniło siedzibę z ul. Sikorskiego (przychodnia) do obiektu Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych, ul. Sportowa (budynek bursy, parter).

---------------------------
SMS-owa linia policyjna dla osób głuchoniemych.

Policja informuje,że uruchomiony został telefon o nr 697 071 112, na który osoby z dysfunkcją mowy i słuchu mogą przekazywać wszelkiego rodzaju informacje, a zwłaszcza o konieczności uzyskania pomocy, wysyłając wiadomość tekstową w postaci SMS.
Informacja może zostać przekazana także za pomocą Internetu na adres: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć l