Nowa rada rozpoczęła pracę
¬ródło: Redakcja GPI
21.11.2018.   
21.11.2018.


Uroczyst± przysięg± prezydenta Rafaela Rokaszewicza i ¶lubowaniem radnych rozpoczęła się dzi¶ pierwsza sesja głogowskiej Rady Miejskiej nowej kadencji. Pierwsze głosowania dotyczyły m.in wyboru przewodnicz±cego oraz wiceprzewodnicz±cych rady.

Przez kolejn± aż pięcioletni± kadencję rad± przewodniczyć będzie Leszek Drankiewicz. Stanowiska wiceprzewodnicz±cych zajm±: Sławomir Majewski,Zbigniew Sienkiewicz i Mariusz Kędziora.