Bolesława ¦miałego otwarta dla ruchu
¬ródło: Redakcja GPI
29.11.2018.   
29.11.2018.

W ¶rodę odbył się odbiór II etapu przebudowy ul. Bolesława ¦miałego na odcinku od skrzyżowania z ul. Folwarczn± do skrzyżowania z ul. Kazimierza Sprawiedliwego objętego dofinansowaniem w ramach programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata  2016-2019. Na tym odcinku zostanie przywrócony ruch samochodów osobowych jednak autobusy t± drog± pojad± od 3 grudnia br.

Ale to nie koniec prac przy ulicy Bolesława ¦miałego. Kolejny etap tej inwestycji obejmuje budowę parkingu przy ul. Dziadoszan. Powstanie tam parking na 76 miejsc postojowych. Przebudowana zostanie także droga dojazdowa do parkingu wraz z niezbędn± infrastruktur± i uzbrojeniem towarzysz±cym.