Senior + w Gminie Kotla
Źródło: Redakcja GPI
07.03.2019.   
07.03.2019.

450 tysięcy złotych pozyskała Gmina Kotla na utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora oraz Klubu Seniora w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata
2015-2020.

W czwartek, 7 marca Wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski odebrał w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu z rąk Wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcina Zielenieckiego promesy przyznania pomocy. Obie placówki powstaną w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli, i z ich oferty już w przyszłym roku skorzysta 30 seniorów w wieku 60+ z terenu gminy Kotla.

- Pozyskane dofinansowanie powinno w 80 % pokryć koszty utworzenia i wyposażenia obu placówek- informuje Wójt Łukasz Horbatowski. Z danych demograficznych wynika, że z roku na rok zwiększa się liczba seniorów w gminie Kotla. W 2015 r. osób powyżej 60 roku życia było 818 a już w 2019 r. o blisko 100 osób więcej.


- Przybywa osób starszych stąd potrzeba utworzenia tego typu ośrodków wsparcia - dodaje Wójt.

Dom pobytu będzie czynny 5 razy w tygodniu po 8 godzin dziennie, podopieczni będą mieli zapewnione różnego rodzaju zajęcia, a także wyżywienie. Natomiast Klub Seniora będzie funkcjonował 2 razy w tygodniu po dwie godziny dziennie. Celem funkcjonowania klubu jest zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z dodatkowej oferty np. edukacyjnej czy też kulturalnej.