Uczniowie wrócili na basen
¬ródło: Redakcja GPI
08.03.2019.   
08.03.2019.
Uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotli po krótkiej przerwie zimowej ponownie korzystaj± z lekcji pływania. - „Już po raz ósmy dzięki wsparciu Fundacji KGHM Polska MiedĽ uczniowie bior± udział w bezpłatnych lekcjach pływania pod czujnym okiem instruktora”– mówi Wójt Łukasz Horbatowski. Wyjazdy na basen realizowane s± od 2011 roku w ramach  kolejnej edycji projektu „Wodna rekreacja szans± na poprawę zdrowia dzieci z terenu Gminy Kotla”. W roku szkolnym 2018/2019 zaplanowano 40 wyjazdów dla 8 grup. Projektem objętych jest ponad 300 uczniów klas I-VII. Celem przedsięwzięcia jest nauka pływania i poprawa stanu zdrowia dzieci z tereny Gminy Kotla.