Spotkanie z Katarzyną Węglicką
Źródło: Redakcja GPI
08.04.2019.   
08.04.2019.

Dnia 29 marca 2019 r. młodzież Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli z klas VII i III gimnazjalnych biorąca udział w zajęciach doradztwa edukacyjno-zawodowego w projekcie „Magia Nauki”, wzięła udział w spotkaniu autorskim z pisarką i historykiem sztuki Katarzyną Węglicką. „Tematem spotkania były literackie szlaki na Kresach, zamiłowanie do historii i pasja tworzenia”-wyjaśnia Anna Marcinkowska gminny koordynator projektu.


Gmina Kotla oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kotli dziękują stowarzyszeniu Głogowska Edukacja Kresowa za umożliwienie zorganizowania konferencji oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Kotli za udostępnienie sali i gościnę.


Projekt pn. „Magia nauki” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej i współfinansowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.