Zgłoszenie jest bezpłatne
Źródło: Redakcja GPI
14.06.2019.   
14.06.2019.

W ubiegłym tygodniu, w Sali Ślubów w głogowskim Ratuszu, po raz kolejny obchodzono jubileusze z okazji Złotych Godów. Parom, które świętowały swoje długoletnie pożycie małżeńskie, zostały uroczyście wręczone medale od Prezydenta RP.

Jubilaci, którzy chcieliby w taki sposób świętować swoją 50 rocznicę ślubu, muszą udać się do Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Sikorskiego 21. Należy mieć przy sobie dowody osobiste. Zgłoszenie jest bezpłatne.

Zgłoszenia przyjmowane są w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą jubileusz. Z uwagi na kilkumiesięczny czas realizacji wniosku, zgłoszenia należy dokonać na 5-6 miesięcy przed datą jubileuszu. Projekt wniosku sporządzany jest w Urzędzie Stanu Cywilnego i przesyłany do Wojewody, który występuje z wnioskiem do Prezydenta RP. Następnie małżeństwa są informowane o terminie wręczenia medali.

 
7 czerwca 2019 Złote Gody obchodzili:

    Krystyna i Henryk Baranowscy,
    Janina i Kazimierz Klecha,
    Zofia i Antoni Kosmatka,
    Mieczysława i Tadeusz Bątorek,
    Wanda i Edward Dyba,
    Maria i Stanisław Francug,
    Elżbieta i Władysław Panek,
    Barbara i Stanisław Komajda,
    Janina i Szczepan Łapucha,
    Jadwiga i Jan Wysoccy,
    Irena i Marian Zdonek.

info:UM.