Bezpłatny transport na Stachuriadę
Źródło: Redakcja GPI
17.06.2019.   
17.06.2019.
Komunikacja Miejska od 4 lat aktywnie aktywnie uczestniczy w organizacji corocznej Stachuriady w Grochowicach. Dla wygody mieszkańców Głogowa, którzy chcą uczestniczyć w tegorocznej edycji imprezy przygotowane zostaną bezpłatne kursy autobusów, które ułatwią mieszkańcom dojazd i powrót z Grochowic.

Autobus w piątek 28 czerwca 2019 r. z Głogowa (pętla na Henryka Brodatego) wyjedzie o godzinie 18.00, a powrót z Grochowic planowany jest na godzinę 00.00. Natomiast w sobotę 29 czerwca 2019 r. autobus z Głogowa (pętla na Henryka Brodatego) wyjedzie o godzinie 17.00, a powrót z Grochowic planowany jest również na godzinę 00.00.


Trasa do Grochowic: H. Brodatego, pętla/ ul. Gwiaździsta przystanek koło Kościoła/ Brama Brzostowska, przystanek koło Lidla/ Sobczyce, przystanek przy drodze/ Moszowice, przystanek przy drodze/ Kotla, przystanek przy blokach/ Kotla, przystanek k. szkoły/ Grochowice, polana leśna

Trasa do Głogowa: Grochowice, polana leśna/ Kotla, przystanek k. szkoły/ Kotla, przystanek przy blokach/ Moszowice, przystanek przy drodze/ Sobczyce, przystanek przy drodze/ Brama Brzostowska, przystanek koło Lidla/ ul. Gwiaździsta/ H. Brodatego, pętla