Absolutorium dla wójta Kotli jednogłośnie
Źródło: Redakcja GPI
17.06.2019.   
17.06.2019.

Wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski otrzymał absolutorium z wykonania budżetu za 2018 r. Za jego udzielaniem zagłosowali jednogłośnie wszyscy obecni na sesji radni.

- „Dziękuję za udzielone absolutorium, to efekt naszej wspólnej pracy. Z tego miejsca dziękuję za współpracę wszystkim radnym, sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy oraz dyrektorom i pracownikom wszystkich jednostek organizacyjnych”– mówił wójt Łukasz Horbatowski.

Głosowanie poprzedziło omówienie Raportu o stanie Gminy Kotla za 2018 r.Gratulacje oprócz Radnych Rady Gminy składali m.in. dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Kotla, Sołtysi, Radni Powiatowi p. Andrzej Krzemień i p. Andrzej Radomski, Honorowy Obywatel Gminy Kotla p. Jan Baraniecki, jak również Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej p. Artur Szlempo wraz z Prezesami jednostek OSP Chociemyśl, Grochowice i Kotla.